Ogłoszenie

Kategoria i treść ogłoszenia
  • liczba słów: . Cena jednego ogłoszenia
Uwaga! Każde słowo musi być oddzielone spacją. W przeciwnym razie zgłoszenie nie będzie realizowane.
Numer telefonu należy wpisać w treści ogłoszenia.
Przykład: Fiat 126 (1987), Abs, Alu, cena 6500 zł, tel. 600-000-000, 84-538-55-09
Opcje dodatkowe

Publikacja w internecie (ogłoszenia internetowe drobne są bezpłatne)


Wydania

Wybierz kiedy ma ukazać się ogłoszenie

Dane kontaktowe

Dane do faktury


REGULAMIN

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYWARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH PRZEZ INTERNET

  1. Ogłoszenia do bieżącego wydania, przesłane za pośrednictwem internetu, przyjmowane są do niedzieli do godz. 24.00, pod warunkiem wpływu zapłaty na rachunek Wydawcy do dnia zamknięcia wydania (poniedziałek godz. 18,00). Jeżeli w tym terminie opłata znajdzie się na koncie Wydawcy, ogłoszenie ukaże się w najbliższą środę. W przeciwnym razie zostanie zamieszczone w następnym wydaniu "Tygodnika Zamojskiego".
  2. Klient zostanie poinformowany o przebiegu realizacji transakcji płatniczej przez Internet, oraz potwierdzeniu emisji ogłoszenia na adres e-mail podany w formularzu.
  3. Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, wulgarna oraz nie może naruszać praw osób trzecich.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani dane niezgodne z prawdą lub fałszywe zamieszczone przez użytkowników.
Bezpieczne płatności on-line

Proszę czekać... Proszę czekać...