• Total PROMOCJA
  • Sobianek
Poniedziałek, 22 lutego 2021

REGION: Siedmiu członków grupy, organizującej nielegalne przekraczanie granicy, dostało zarzuty

REGION: Siedmiu członków grupy, organizującej nielegalne przekraczanie granicy, dostało zarzuty
W toku prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie wspólnie z Placówką Straży Granicznej w Hrebennem śledztwa w sprawie działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy, zarzuty postawiono 7 osobom.

W skład grupy przestępczej wchodzili obywatele Polski i Ukrainy, a ich działalność prowadzona była w latach 2012-2020 na terenie Polski, Ukrainy, Czech, Szwecji, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii oraz innych krajów europejskich.
Proceder prowadzony był w oparciu o zakładane i fikcyjnie działające spółki, za pomocą których rejestrowano w urzędach pracy w Lublinie, Bychawie i Lubartowie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie wnioskowano w  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemca.
W ten sposób grupa przestępcza zorganizowała przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie mniej niż 8337 cudzoziemcom.
Zarzuty przedstawione podejrzanym dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowania przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz ułatwiania lub umożliwiania pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw trzecich w zamian za osiągane z tego tytułu korzyści majątkowe, a także popełnienie szeregu przestępstw przeciwko dokumentom
49-letni obywatel Ukrainy i jego żona otrzymali zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

 

 


Komentarze do artykułu:

Proszę czekać... Proszę czekać...